Protipovodňová opatření na ochranu hl. města Prahy, etapa 0006 Zbraslav–Radotín, část 14 Zbraslav Jih

PDF verze ke stažení

Popis stavby

PPO v této části povodí mají ochránit městskou část Zbraslav v úseku od mostu Závodu míru až po Zbraslavský zámek, a sice na úrovni Q100 = 2830 m3.s–1. technické řešení spočívalo v návrhu protipovodňové zdi, tvořené na většině délky úseku prefabrikovanou stěnou tl. 0,35 m nebo 0,40 m, někde doplněnou tahovými, případně tlakovými mikropilotami. V místech, kde nebylo možné využít mikropiloty, byly provedeny masivnější žlb. monolitické podzemní stěny tl. 0,60 nebo 0,80 m, které nad zemí přecházejí do monolitické zdi, někde doplněné parapetní zídkou. V místech nevhodných pro použití podzemních stěn byla podzemní bariéra vytvořena pomocí clony ze sloupů tryskové injektáže nebo převrtávaných pilot.

Výměry

Podzemní stěny prefabrikované tl. 60 cm: 11 328 m2
Podzemní stěny monolitické: tl. 60 cm: 54 m2
Mikropiloty 108/16: 4123 m
trysková injektáž: 799 m
Piloty prům. 900 mm: 16 m
Zemní práce: 6345 m3
Prefabrikované žlb. konstrukce: 4531 m3

Zákazník

SMP CZ, a. s., divize 5, evropská 1692/37, 160 41 Praha 6

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

97,8 mil. Kč 4/2009 – 07/2010