Protipovodňová opatření na ochranu hl. města Prahy, etapa 0006 Zbraslav–Radotín, část 13 Zbraslav Sever

PDF verze ke stažení

Popis stavby

PPO v této části povodí mají ochránit městskou část Zbraslav v úseku od mostu Závodu míru až po Zbraslavský zámek, a sice na úrovni Q100 = 2830 m3.s–1. technické řešení spočívalo v návrhu protipovodňové zdi, tvořené na většině délky úseku prefabrikova- nou stěnou tl. 0,35 m nebo 0,40 m, někde doplněnou tahovými, případně tlakovými mikropilotami. v místech, kde nebylo možné využít mikropiloty, byly provedeny masivnější žlb. monolitické podzemní stěny tl. 0,60 nebo 0,80 m, které nad zemí přecházejí do monolitické zdi, někde doplněné parapetní zídkou. v místech nevhodných pro použití podzemních stěn byla podzemní bariéra vytvořena pomocí clony ze sloupů tryskové injektáže nebo převr- távaných pilot.

Výměry

Prefabrikované podzemní stěny tl. 40 cm: 4780 m2
Podzemní stěny monolitické tl. 60 cm: 2025 m2
Mikropiloty 70/12: 1960 m
Trysková injektáž: 647 m 
Piloty převrtávané 900 mm: 967 m
Zemní práce výkop: 1420 m3

Zákazník

Subterra, a. s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

86,4 mil. Kč 4/2009 – 11/2009