Protipovodňová opatření hl. m. Prahy, etapa 0002 - Malá Strana a Kampa, část 11 Říční ulice - Karlův most

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Protipovodňová opatření v oblasti Malé Strany a Kampy spočívala v provedení liniové podzemní bariéry, která sestá-vala, podle její polohy a místních podmínek, z různých typů konstrukcí speciálního zakládání. 1. typ je tvořen štětovou stěnou ze štětovnic Larssen IIIn délky kolem 7,0 m, zavibrovaných do půdy a ukončených žlb. trámem. 2. typ se skládá z vrtaných žlb. pilot prof. 630 mm, resp. 750 mm, v osových vzdálenostech 2,4–3,2 m, jež jsou v hlavách opatřeny rovněž žlb. trámem. 3. typ se skládá z mikropilot jako nosných prvků, spojených žlb. prahem, přičemž těsnění je zajištěno překrý-vajícími se sloupy tryskové injektáže. Tento typ byl použit na místech, kde pro nedostatek prostoru nebylo možné použít ani typ 1., ani 2.

Výměry

Štětovnice Larssen IIIn: 2341 m2,
Trysková injektáž: 4422 m,
Piloty Ø 630: 63 m,
Piloty Ø 750: 652 m,
Mikropiloty Ø 108: 456 mb.

Zákazník

Vokůrka a Šenkeřík, s. r. o., Branická 141/57, Praha 4

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

41,3 mil. Kč 2004–2005