Podmenu

Přístav Mělník – nová ochranná zeď kontejnerového terminálu, 1. bazén

PDF verze ke stažení


Popis stavby

Nově budovaná úhlová nábřežní zeď má za účel ochránit plavidla až do výše hladiny povodně z roku 2002. Dalším účelem stavby je zlepšit podmínky využívání labské cesty pro přepravu kontejnerů, které jsou do přístavu dopravovány vodní cestou a pak rozváženy nákladní dopravou. Nová nábřežní zeď byla provedena jako prodloužení zdi stávající. Její délka je 254 m a byla zhotovena ze štětovnic IIIn délky 12,5 m, kotvených rovněž trvalými kotvami z pracovní plošiny nasypané v přístavním bazénu. Původní zeď byla dodatečně přikotvena trvalými kotvami z lodi Jantar.

Výměry

Beraněná štětová stěna ze štětovnic IIIn: 3250 m2
Trvalé kotvy 9pramencové: 2342 m
Trvalé kotvy 6pramencové: 652 m
Zemní práce: 17 000 m3

Zákazník

VIAMONT DSP, a. s., Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Soběslavova 44, Praha 3

Cena

Rok

33,8 mil. Kč 2006-2007