Přístav Děčín – Rozbělesy, povodňová ochrana

PDF verze

Popis stavby

V rámci projektu „Povodňové ochrany plavidel“ byly na řece Labi provedeny potřebné práce rovněž v přístavu Děčín – Rozbělesy. Hlavní práce spočívaly ve zhotovení 12 ks vysokovodních dalb v přístavním bazénu a jejich vetknutí do elementů podzemních stěn. Dalby jsou tvořeny čtyřmi spojenými ocelovými rourami a opatřeny povrchovou antikorozní úpravou. V rámci zakázky byl dále rozšířen přístavní bazén – korekce části břehu, zřízení nového břehového opevnění, navýšeny 4 ks starých dalb na požadovanou výšku a ukotveny do kotevních bloků, na ochranné hrázi byly dále zřízeny nové kotevní bloky s vázacími kruhy a opravena dlažba. Součástí dodávky prací byla také prohrábka přístavního bazénu.

Výměry

Elementy podzemních stěn: 525 m3
Ocelová konstrukce dalb: 200 t
Povrchová ochrana ocelkových konstrukcí: 2529 m2
Zemní práce: 21 200 m3
Opevnění břehů lom. kamenem: 2600 m3
Dlažba:12 m3

Zákazník a investor

Ředitelství vodních cest ČR, Soběslavská 44, Praha 3
Spolufi nancováno ve výši 85 % z fondu EU prostřednictvím
Operačního programu Infrastruktura.

Cena

Rok

58,5 mil. Kč
2005-2006