Přestavba železničního uzlu Praha – Nové spojení – založení železniční estakády v Husitké ulici

Stáhnout PDF verzi

Popis stavby

Stavba nového železničního mostu navazuje na již dříve zprovozněný nový most přes Seifertovu ulici a končí u západních portálů tunelů pod vrchem Vítkov. Koncepce mostu je ojedinělá tím, že čtyři koleje jsou vynášeny pouze jednou společnou konstrukcí, opřenou o jeden pilíř. Mostní estakáda je založena na celkem 11 takovýchto pilířích a dvou opěrách. Základy pilířů jsou tvořeny většinou skupinami 18 pilot prům. 1500 mm, základy opěr pak 78, resp. 47 pilotami, průměru 1200 mm. Pro realizaci pilot opěry přilehlé k hlavnímu nádraží bylo nutné vytvořit pracovní plošinu, zajištěnou pažicí kotvenou záporovou stěnou.

Výměry

Piloty 1200, 1500 mm: 4839 m
Záporové pažení: 1611 m2
Kotvy: 2160 m
Štětové stěny: 1110 m2

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s., Národní 10, Praha 1

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278

Cena

Rok

88,5 mil. Kč
2004–2007