Podmenu

Přestavba železničního uzlu Praha – Nové spojení – zajištění východního portálu nových železničních tunelů pod Vítkovem

Stáhnout PDF verzi

Popis stavby

Nejvýznamnější součástí rozsáhlé přestavby železničního uzlu Praha je stavba tzv. Nového spojení, tvořená mj. dvěma novými tunely pod vrchem Vítkov, které se svojí délkou 1350 m řadí k nejdelším v ČR. Východní portály tunelů byly vybudovány v příkrém terénním svahu – vzhledem k poloze tunelových trub zde byly zhotoveny dvě odřezové stěny – jižní a prostřední – a dvě portálové stěny tubusů. Stěny odřezů byly zajištěny soustavou mikropilot délky až 30 m, kotvených trvalými pramencovými a tyčovými kotvami a vyztužených stříkaným betonem. Kromě zajištění těchto svislých odřezů zde byly v portálech severního a jižního tunely provedeny mikropilotovými deštníky pro následnou ražbu tunelů.

Výměry

Mikrozápory 108/16: 6976 m
Kotvy trvalé 6pramencové: 1670 m
Kotvy dočasné tyčové: 658 m

Zákazník

Stavby silnic a železnic, a. s., Národní 10, Praha 1

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278

Cena

Rok

27 mil. Kč
2004–2007