Praha hlavní nádraží – stavební jámy pro výstavbu nových podchodů a nástupišť I. – IV.

PDf verze ke stažení

Popis stavby

Součástí rozsáhlé rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Praze byla i výstavba nových podchodů k nástupištím I. až IV., vlastních nástupišť a zavazadlového kolektoru. Pro pažení stavebních jam nových podchodů byla použita technologie záporového pažení, dočasně kotveného pramencovými kotvami. V místech, kde výška haly nádraží neumožňovala práci velkých vrtných souprav, bylo použito pažení mikrozáporové. Provádění prací v prostoru hal hlavního nádraží bylo velmi náročné vzhledem omezenému přístupu strojní techniky, kumulaci prací mnoha dalších stavebních profesí a pevně danému termínu drážní výluky.

Výměry

Záporové a mikrozáporové pažení: 4466 m2
Mikropiloty pro bárky: 401 bm
Kotvy až šestipramencové: 4653 bm
Ocelové převázky a rozpěry: 103,6 t

Zákazník

Metrostav, a. s., a Eurovia CS, a. s

Investor

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha1

Cena

Rok

41 mil. Kč
2008