PPO hl. m. Prahy - etapa 0004, Holešovice - Stromovka, část 33 - Holešovický přístav

PDF verze ke stažení

Popis prací

Stavební práce v tomto úseku byly součástí protipovodňových opatření hl. m. Prahy, a to v oblasti Holešovického přístavu s počátkem u Libeňského mostu. Úkolem Zakládání staveb, a. s., zde bylo provést železobetonovou monolitickou podzemní stěnu hloubky 6 m. V místech křížení s inženýrskými sítěmi byla podzemní stěna doplněna tryskovou injektáží. V další části přebrala funkci protipovodňové ochrany původní přístavní zeď, která však musela být zajištěna šikmými tahovými mikropilotami s trvalou ochranou proti vlivu prostředí a svislými trvalými trny.

Výměry

Žlb. podzemní stěna tl. 60 cm: 1446 m2,
Sloupy TI: 189 m2,
Mikropiloty 70/12: 73 ks,
Trvalé kotevní trny R 28, 348 ks: 2610 m.

Zákazník

Energie – stavební a báňská, a. s., Plzeňská 298/276, Praha 5

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

Cena Year27,6 mil. K 2005