PPO hl. m. Prahy - etapa 0003 Karlín−Libeň, Libeňské přístavy

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Účelem stavby bylo vytvoření protipovodňové ochrany území a zástavby na pravém břehu Vltavy v městské části Praha 8-Libeň. Ochrana je kromě mobilních prvků řešena především pomocí trvalých konstrukcí a objektů. Jedná se o ochranné zdi, vzpěrná vrata protipovodňového uzávěru Rokytky a Libeňských přístavů, odlehčovací jez při ústí Rokytky do Vltavy, povodňovou čerpací stanici. Společnost Zakládání staveb, a. s., na této stavbě podílela těmito pracemi: – jímkováním uvedených objektů ve Vltavě a v laguně Libeň-ských přístavů kotvenými štětovými stěnami, – realizací těsnicích konstrukcí technologií podzemních stěn, tryskové nebo klasické injektáže a mikropilot.


Výměry

Štětové stěny: 4163 m2,
Ocelové konstrukce: (převázky): 52 t,
Zemní práce: 700 m3,
Mikropiloty: 108/16: 507 m, 40/12: 134 m, 70/12: 284 m,
Kotvy 3pramencové: 232 m,
Kotvy 4pramencové: 269 m,
Podzemní stěna tl. 82 cm: 108 m2,
Trysková injektáž: 236 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cena

Rok

32,6 mil. Kč 08/2004–10/200