Plavební komora Hluboká nad Vltavou

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Nová plavební komora u jezu v Hluboké nad Vltavou je součástí II. úseku „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou–Vodní dílo Hněvkovice“. Předmětem prací společnosti Zakládání staveb, a. s., na této stavbě bylo dočasné pažení a těsnění výkopu stavební jámy pro plavební komoru, trvalé pažení horní a dolní rejdy a sanace pravobřežního pilíře jezu a jeho podzákladí. Pro zajištění stavební jámy komory i horní a dolní rejdy byly použity stěny z převrtávaných pilot, podél řeky byla stavební jáma zajištěna pomocí dvojité i jednoduché štětové jímky.

Výměry

Dočasné štětové stěny z prvků VL 604, vč. rozpěrných konstrukcí: 3515 m2
Převrtávané piloty Ø 900 mm: 5215 m
Dočasné kotvy: 1974 m
Trvalé kotvy: 2234 m
Napínání kotev: 4208 m

Zákazník

Sdružení Metrostav, a. s., SMP CZ, a. s.

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 1

Cena

Rok

38,4 mil. Kč bez DPH 2011 – 2012