Plavební komora České Vrbné

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Výstavba plavební komory v Českém Vrbném je součástí komplexního projektu dokončení vltavské vodní cesty v úseku České budějovice – Týn nad Vltavou pro účely turistické plavby. Společnost Zakládání staveb, a. s., zde prováděla práce spojené se zajištěním stavební jímky plavební komory a plavebních kanálů na horní a dolní vodě. Hlavní jímka plavební komory byla z převážné části tvořena štětovou stěnou, kotvenou ve třech úrovních ze štětovnic vl 605. V oblasti jezového pilíře a navazujících nábřežních zdí bylo pažení na kratších úsecích řešeno jinými technologiemi, a sice směrem na dolní vodu převrtávanou pilotovou stěnou, směrem na horní vodu pak stěnou ze sloupů tryskové injektáže.

Výměry

Štětová stěna z vl 605 (dočasné i trvalé): 7904 m2
Kotvy 2–6pramencové: 8618 m
Piloty Ø 880 mm (převrtávaná pilotová stěna): 1126 m
Trysková injektáž: 778 m
Zápory (108/16, 70/12): 594 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, Praha 1

Cena

Rok

92,9 mil. Kč 2/2009 – 11/2010