Pilotové založení přístavních mol pro trajektový terminál Gaženica v Zadaru

Stáhnout PDF

Popis stavby

Na levém břehu Dunaje – mezi Novým mostem a Parkem kultury a oddechu – založila společnost Zakládání staveb, a. s., nový rozsáhlý administrativní a obchodní komplex. V obtížných geologických podmínkách s hladinou podzemní vody mělce pod terénem byla stavební jáma zajištěna pomocí převrtávané pilotové stěny z pilot průměru 1180 a 880 mm. Vzhledem k požadovanému termínu provedení prací a jejich velkému objemu bylo nutno nasadit najednou až pět vrtných souprav. Převrtávaná pilotová stěna byla kotvena dočasnými kotvami. Základová deska je založena rovněž na pilotách prům. 1180 a 880 mm vetknutých do skalního podloží. Proti vztlaku byla deska zajištěna soustavou trvalých tahových tyčových kotev.

Výměry

Celkový počet pilot: 359 ks
Celková délka pilot: 6975 m
Průměrná délka piloty: 19,5 m (9,80–31,30 m)
Hmotnost uložené výztuže (včetně trvalé výpažnice): 2197 t
Objem uloženého betonu: 9855 m3

Zákazník

Strabag, d. o. o., Záhřeb, Chorvatsko

Investor

Lučka uprava Zadar (ředitelství přístavu Zadar)

Cena

Rok

3 314 405 EUR vč. DPH
2011–2012