Oprava zdí nábřeží Edvarda Beneše v Praze

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V rámci komplexní opravy pražských nábřežních zdí byla navržena i celková oprava zdi na nábřeží Edvarda Beneše mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Sanační práce byly rozděleny na dvě etapy. V první etapě byla pata nábřežní zdi na úseku dl. cca 100 m podchycena sloupy tryskové injektáže a osazena kotevními mikropilotami, uchycenými do průběžného vodorovného žlb. trámu. V druhé etapě – na úseku délky asi 440 m – byl v patě zdi zhotoven pouze žlb. trám, zakotvený dvěma řadami kotevních trnů. V obou etapách byla u nábřežní zdi provedena plošná nízkotlaká injektáž jílocementovou směsí. Stavební práce byly prováděny z pracovních ploch uvnitř beraněných štětových jímek, v první etapě z jednoduché jímky, v druhé etapě z dvojité nasazené jímky.

Výměry

Beranění dočasných štětovnic IIIn: 4216 m2
Zemní práce pod hladinou vody: 7457 m3
Injektáž výplňová: 3566 m
Mikropiloty injektované 70/12: 60 m
Trysková injektáž 600 mm: 127 m

Zákazník

Navatyp Co., Revoluční 25/767, Praha 1

Investort

TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1

Cena

Rok

67,2 mil. Kč 2006 - 2007