Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Na plynovodech DN 500 Velké Němčice–Dolní Dunajovice a DN 500 Strachotín–Dolní Dunajovice byly zjištěny závažné závady v úseku, kde potrubí prochází pode dnem vodní nádrže Nové Mlýny II. Bylo tedy třeba provést potřebné opravy, a to vyříznutím a výměnou potrubí v místě vad. V prostředí vodní nádrže se jednalo o náročný, dosud neověřený postup – místa s poruchami plynovodů byla zajištěna štětovými jímkami a pod jejich ochranou opravena. Jímky jsou na kratších stranách v místech průchodu plynovodu navrženy jako dvojité s těsněním sloupy tryskové injek- táže. Veškeré práce včetně vlastní opravy potrubí byly prováděny z pontonových soulodí.

Výměry

Jímky ze štětovnic VL 604: 2123 m2
Těsnění sloupy tryskové injektáže Ø 1200 mm: 180 metrů
Ocelové rozpěrné konstrukce: 32 t
Těžba jímek: 2088 m3
Prohrábka plavebního koridoru: 11 252 m3
Zásypy: 1658 m3

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4-Nusle

Cena

Rok

28,2 mil. Kč bez DPH 2011