Oprava koryta Čertovky v ř. km 0,355–0,711, Praha-Kampa

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Při povodni v roce 2002 došlo k výrazným negativním zásahům do koryta Čertovky a do nábřežních, převážně opěrných zdí. Proto bylo rozhodnuto o provedení opravy koryta Čertovky v úseku ř. km 0,335 18–0,711 a o rekonstrukci nebo i nahrazení většiny dotčených nábřežních zdí. Podél pozemků např. Československé obce sokolské nebo tzv. Werichovy vily byly nábřežní zdi v patě ochráněny přitěžovací lavicí a z koruny pak sanovány pomocí výplňové injektáže a variantně podchyceny tryskovou injektáž íči mikropilotami. V místech, kde došlo ke zřícení původních zdí (u restaurace Nostic a navazujícího 32 m dlouhého úseku), byl výkop pro založení nových nábřežních zdí zajištěn mikrozáporovým pažením s výdřevou. Součástí komplexní opravy bylo rovněž provedení injektáže a hloubkového spárování zdiva a opravy omítek nábřežních zdí, v neposlední řadě však i úprava vlastního koryta Čertovky, zejména nových dlažeb a terénních úprav břehových částí.

Výměry

Trysková injektáž: 283 m
Vrtané mikropiloty: 887 m
Výplňová injektáž: 365 m
Zemní práce: 1583 m3
Dlažby: 1017 m2
Opravy omítek: 350 m2
Nová tížná zeď: 210 m3
Injektáž zdiva: 35 m2
Hloubkové spárování zdiva: 35 m2

Zákazník a investor

MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Cena

Rok

19,3 mil. Kč bez DPH 2/2009 – 9/2009