Ochranný přístav Nymburk – povodňová ochrana

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V rámci projektu povodňové ochrany plavidel byly na řece Labi provedeny potřebné práce rovněž v přístavu Nymburk. Jednalo se především o vybudování 10 ks nových kotevních bloků s vázacími kruhy podél obvodu celého přístavu. Konstrukce bloku sestává ze svařence dvou štětovnic IIIn, které jsou vetknuty do podloží a navíc ještě kotveny dvojicí mikropilot. V rámci prací bylo dále zřízeno nástupiště osobních lodí, prohrábka přístavního bazénu na požadovanou kótu.

Výměry

Mikropiloty pro kotevní bloky: 260 bm
Prohrábka přístavního bazénu: 4950 m3
Opevnění břehů lom. kamenem: 1882 m3
Vegetační dlažba: 131 m2
Dlažba z lom. kamene: 126 m3
Přeložka kabelu: 371 bm

Zákazník a investor

Ředitelství vodních cest ČR, Soběslavská 44, Praha 3
Spolufi nancováno ve výši 85 % z fondu EU prostřednictvím
Operačního programu Infrastruktura.

Cena

Rok

14,7 mil. Kč
2005-2006