Obchodní centrum Myslbek v Praze

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Zajištění velké stavební jámy v centru Prahy včetně podchycení sousedních objektů a provedení základové desky pro administrativní budovu se čtyřmi podzemními a šestinadzemními podlažími (6 500 m2 komerčních ploch,17 600 m2 kancelářských ploch, 310 podzemních parkovacích míst – obvod 55 x 90 m, hloubka výkopu 15–17 m).

Výměry

Podzemní stěny tl. 800 mm:
5 100 m2
Pramencové kotvy: 282 bm
Zemní práce: 82 416 m3
Základová deska: 5 500 m3


Zákazník

FCC – První česká projekční a stavební, a. s.
Pobřežní 12, Praha

Investor

MYSLBEK, a. s.
Pobřežní 3, Praha 8

Cena

Rok

94,0 mil. Kč 1995