Multifunkční objekt Trinity v Bratislavě

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Při zajištění stavební jámy a založení polyfunkčního objektu trinity v bratislavské čtvrti Ružinov bylo nutné použít mnoho technologií speciálního zakládání. Základová spára se zde nachází několik metrů pod úrovní hladiny podzemní vody, což kladlo na pažicí a základové konstrukce vyšší nároky. Stavební jáma byla zapažena nekotvenou štětovou stěnou, zajištěnou zemním klínem, kotvenou štětovou stěnou a kotvenou stěnou ze sloupů tryskové injektáže. Pilotové založení bylo provedeno jednak klasickými paženými pilotami, jednak pilotami CFA. Součástí zakázky bylo i zhotovení základové desky.

Výměry

Štětová stěna vl604: 5430 m2
Trysková injektáž Ø 1400: 760 m
Pramencové kotvy dočasné: 1300 m
Piloty Ø 600, 900, 1200 mm: 4110 m
Základová deska: 7334 m3
Zemní práce: 108 361 m3

Zákazník a investor

Nadlan, a. s., Bottova č. 7, Bratislava, Slovensko

Cena

Rok

6,91 mil. EUR 6/2008 – 8/2009