Multifunkční areál Centrál v Bratislavě

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Multifunkční areál Centrál v Bratislavě představuje jednu z největších staveb v centru slovenské metropole v posledním desetiletí. Pro zajištění rozsáhlé a těsněné stavební jámy hloubky až 16,5 m od úrovně terénu byly navrženy a provedeny konstrukční podzemní stěny, kotvené v jedné až dvou úrovních a dimenzované na úroveň hladiny podzemní vody cca –5,65 m pod terénem. Součástí zakázky bylo pilotové založení objektu, přičemž piloty zde tvoří spolu se základovou deskou integrální celek (tzv. deskopilotový základ). Vzhledem k rozsahu pilotového založení bylo na stavbě nutné nasadit až pět vrtných souprav současně.

Výměry

Podzemní konstrukční a těsnicí stěna tl. 800 mm: 9600 m2
Pramencové, převážně dočasné kotvy dl. 15,5–17 m: 9278 m
Základové piloty, Ø 1180 mm, 700 ks: celková délka 8698 m
Základová deska, tl. 500 mm (pod výškovým objektem  1200 mm): 12 150 m3
Stříkané betony: 2150 m2

Zákazník a investor

Immocap Group, a. s., Plynárenská 7, Bratislava

Cena

Rok

14,86 mil. EUR 3/2011 – 11/2011