Most přes Ždírnické potoky − dálnice D8, stavba D0807/IA, obj. 203

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Součástí dálnice D8 je klíčový objekt mostní estakády SO 203 přes Ždírnické potoky se dvěma paralelními betonovými mosty o 12, resp. 13, polích a celkové délce cca 460 m. Objekt prochází oblastí s velmi komplikovanými geotechnický-mi poměry – jeho první 4 pole se nacházejí v oblasti bývalého hlubinného dolu s částečně řízenými závaly chodeb, zbylá část se nachází nad souvislou, netěženou uhelnou slojí. Návrh náročného hlubinného zakládání mostu na skupinách zatím nejdelších vrtaných pilot (až 40 m) v České republice vycházel jednak z výsledků matematického modelování v daném prostředí, jednak z výsledků zatěžovacích zkoušek mimosysté-mových pilot a ze zkoušky dlouhodobé.

Výměry

Piloty Ø 1200 mm, dl. 20–40 m: 8250 m
2krát statická zatěžovací zkouška na nesyst. pilotách (2x35 m)

Zákazník

SMP CZ, a. s., Evropská 1692/37, Praha 6

Investor

ŘSD ČR, Čerčanská 12, Praha 4

Cena

Rok

95,6 mil. Kč 11/2004–5/2005