Most Košická — založení pilíře č. 10 v Dunaji

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Úkolem Zakládání staveb, a. s., bylo podílet se na realizaci suché stavební jímky pro pilíř č. 10 nového mostu Košická se základovou spárou cca 11 m pod hladinou řeky. Pro její utěsnění proti průsakům vody a zlepšení základových poměrů byla v celé ploše základové spáry (40x12 m) použita technologie tryskové injektáže ze sloupů průměru 1,2 m. Práce byly prováděny z povrchu umělého ostrova, vytvořeného ze štětovnic a následných zásypů. Injekční pole se skládalo z 931 ks jednotlivých sloupů, což představovalo téměř 20 000 m vrtání a téměř 8000 m tryskové injektáže.

Výměry

Trysková injektáž s průměry sloupů 1200 mm: 5151 m3

Zákazník

Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava

Investor

METRO Investing, s. r. o., Muchovo náměstí 1, Bratislava

Cena

Rok

13,03 mil. Kč 2003–2004