Metro V. A – traťový úsek Dejvická–Bořislavka (SOD 02), sanace podloží vozovky pod Evropskou třídou před ražbou tunelů metra 

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Obava z poruch vozovky a vznik mimořádné události na Evropské třídě vedly k významnému rozšíření průzkumu a monitoringu závěrečného úseku ražeb mezi stanicemi Bořislavka a Dejvická. Na základě vyhodnocení těchto prací byla v podloží vozovky vytipována místa s možným výskytem anomálií různého druhu a v nich pak byla navržena a v předstihu před ražbou provedena výplňová nízkotlaká sanační injektáž, které měla zajistit nadloží ražeb a zabránit vzniku dalších nepředvídaných problémů. Základní půdorysná rozteč vrtů pro sanační injektáž byla v rastru 3x3 m. Hloubka injekčních vrtů byla proměnná od 2–6 m. Vlastní sanace probíhala ve dvou fázích. Průzkumné i sanační práce byly mimořádně organizačně náročné jednak s ohledem na snahu o co nejmenší dopravní omezení na významné dopravní tepně, jednak s ohledem na rychlý postup razicích štítů.

Výměry

Vrty délky 3–6 m: 1697 m
Zálivka vrtů: 615 m
3

Zákazník

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany

Cena

Rok

5,42 mil. Kč bez DPH 2011 – 2012