Metro V. A – stanice Motol (SOD 09), stavební jáma pro hloubené konstrukce SO 09–18/50

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V západní části navazuje na stavební jámu pro hloubenou stanici Motol stavební jáma hloubeného dvoukolejného objektu obratových kolejí (SO 09-18/50) s přechodovým dílem v celkové délce 189,3 m. Pro zajištění této stavební jámy byly použity tři typy kotvených pažicích konstrukcí: pilotové stěny na severní straně jámy, mikropilotové stěny na západní portálové stěně a severní i jižní straně v oblasti portálu, záporové stěny pak na jižní straně jámy. Zajištění pomocí mikropilot bylo zvoleno kvůli nutnosti použití menších pracovních výšek stavebních mechanismů v oblasti pod vedením vysokého napětí (nad západní portálovou stranou stavební jámy).

Výměry

Piloty pr. 900 mm: 1205 m
Kotvy dočasné: 6368 m MP 114/10: 3378 m
Zápory: 771 m Výdřeva: 1034 m2
Stříkaný beton: 3044 m2
Převázky ocelové: 90 t
Převázky žlb.: 214 m3
Vrty odvodňovací: 330 m
Výkopy: 2522 m3

Zákazník

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany

Cena

Rok

49,3 mil. Kč bez DPH 2010 – 2013