Metro V. A – stanice Motol (SOD 09), opěrná stěna a zajištění stavební jámy pro objekt hloubené stanice Motol (SO 09-20/01, 02)

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Stanice metra Motol trasy V. A, stavební oddíl SOD 09, je navrže- na ve svahu přimknutém k ulici Kukulově, severně od Fakultní nemocnice Motol. Pro vyloučení zemních tlaků na konstrukci vlastní monolitické železobetonové stanice od přilehlého svahu byl tento svah na severní straně zajištěn na většině délky trvale kotvenou podzemní stěnou (SO 09-20/01). Vlastní stavební jáma stanice (SO 09-20/02) pak byla zajištěna ze zbývajících stran těmito typy konstrukcí: pokračování podzemní stěny bylo navrženo kotvenou pilotovou stěnou, na jižní straně bylo použito kotvené záporové pažení, východní strana stavební jámy s portálem ražených tunelů byla řešena jako kotvený svah, zajištěný stříkaným betonem s výztužnou sítí, západní strana jámy byla svahovaná do sousední stavební jámy pro hloubenou konstrukci obratových kolejí. Součástí prací na tomto oddíle bylo i zajištění ražeb tubusů metra mikropilotovými deštníky.

Výměry

Podzemní stěna tl. 800 mm: 3152 m2
Piloty pr. 800 mm: 705,00 m
Kotvy kabelové trvalé z pramenců nebo drátů: 4016 m
Kotvy kabelové dočasné z pramenců nebo drátů: 6494,40 m
Zápory: 2295,60 m
Výdřeva: 3260 m2
Převázky ocelové: 208,55 t
Kotvy tyčové: 194,00 m
Kotvy sklolaminátové: 324,00 m
Vysokopevnostní táhla: 72,00 m
Převázka žlb.: 75 m3
Mikropilotový deštník z MP 114/10, 53 ks: 795 m
Stříkaný beton svahů se sítí, hřebílkováním a výplň pažení: 1776 m2

Zákazník

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Sokolovská 217/42, Praha 9-Vysočany

Cena

Rok

- 2010 – 2013