Metro IV. C1 — břehové jímky pro zatažení tubusů metra na trojské a holešovické straně

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Břehové jímky uzavíraly proti řece stavební jámu hloubených tunelů na holešovické straně a suchý dok na trojské straně. Na trojské straně byla dělicí stěna suchého doku od toku Vltavy provedena kombinací podzemních stěn a štětovnic, osazených do předhloubené rýhy vyplněné jílocementovou směsí. Suchý dok v této fázi výstavby sloužil pro betonáž obou traťových tubusů metra a štětová dělicí stěna musela být demontovatelná; po vysunutí prvního tubusu na místo byla znovu zkompletována. Podobným způsobem jako v Tróji byla řešena i jímka v Holešovicích. Břehové jímky byly zpevněny jednak vnějším obsypem, jednak šikmými výztuhami a vzpěrami.


Výměry

Násyp náplavky, těžba, zásypy: 12 879 m3
Podzemní stěna tl. 60 cm: 2267m2
Podzemní stěna těsnicí tl. 60 cm + AZ 26 + J/c: 586 m2
Kotvy dočasné 2pramencové: 144 m
Kotvy dočasné 6pramencové: 455 m
Ocelové rozpěry: 75 t
Zajištění břehů štětovnicemi: 368 m2
Osazení štětovnic do betonu: 261 m2
Demolice a řezání štětovnic
Poražení jímek, zpětná montáž štětovnic, těsnění
Mikropiloty 108/16 a 70/12: 180

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.,
Sokolovská 217/42, Praha 9

Cena

Rok

46,2 mil Kč 2001–2004