Malá vodní elektrárna v Berouně

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V Berouně na levém břehu řeky Berounky bezprostředně vedles távajícího jezu provedla společnost Zakládání staveb, a. s., práce na zajištění stavební jámy pro výstavbu malé vodní elektrárny a rybího přechodu. Stavební jáma byla na většině obvodu zajištěna a utěsněna štětovými stěnami. V oblasti tělesa jezu a vývaru bylo nutné použít dvojitou nasazenou štětovou jímku. Utěsnění podzákladí jezu bylo provedeno těsnicí clonou ze sloupů tryskové injektáže, vetknutých do skalního podloží.

Výměry

Štětové stěny: 2465 m2
Kotvy dočasné: 112 m
Trysková injektáž: 269 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

RenoEnergie, a. s., Na Lysině 1181/6, Praha 4

Cena

Rok

9,5 mil. Kč 1/2010 – 8/2010