Malá vodní elektrárna Lovosice-Píšťany I.

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Malá vodní elektrárna Lovosice-Píšťany je situována při pravé straně jezu Lovosice v říčním km 60,125. Instalovaným výkonem 3,2 MW se jedná o jednu z největších vodních elektráren na našem území. Stavební jáma pro MVE byla pažena pomocí konstrukčních monolitických podzemních stěn, příp. v místě strojovny pouze pažicích stěn; v oblasti nátoku a výtoku pak pomocí štětových stěn. V těsné blízkosti pilíře jezu byly kvůli zákazu kotvení pod těleso jezu provedeny lamely podzemních stěn tl. 80 cm s kolmými žebry. Tyto T-lamely jsou kotvené do podloží svislými kotvami. Podzemní i štětové stěny byly kvůli omezení přítoků spodní vody do stavební jámy zavázány do skalního podloží. Styky různých konstrukcí byly dotěsněny pomocí sloupů tryskové injektáže.

Výměry

Štětové stěny (vl604 a vl605 z oceli s355 GP): 4500 m²
Podzemní stěny konstrukční (tl. 80 cm), těsnicí (tl. 60 cm):  1300 m²
Žlb. konstrukce: 10 500 m³
Výkopy: 66 500 m³

Zákazník a investor

Reno Energie, a. s., Na lysině 1181/6, Praha 4

Zhotovitel

Sdružení firem elektrárna Lovosice;
Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8 
a Zakládání staveb, a. s., Dobronická 1374, Praha 4

Cena

Rok

81,43 mil. Kč (celkem za sdružení 271,43 mil. Kč) 2008/12 – 2010/09