Malá vodní elektrárna Čelákovice a rybí přechody na řece Labi

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Stavební jáma pro MVE byla zajištěna několika technologiemi speciálního zakládání staveb. Objekty nátoku a výtoku byly paženy dočasnými a trvalými štětovými stěnami, které byly částečně kotvené (břehová část) a částečně zajištěny táhly (od řečiště). V oblasti budoucího objektu elektrárny mezi jezovým pilířem a břehem byly pro zapažení použity převrtávané pilotové stěny, rozepřené ve dvou úrovních ocelovými rozpěrami. Na práce speciálního zakládání zde byly kladeny vysoké nároky, mj. pro požadavek dodržení prakticky nulových pohybů pravého jezového pilíře.

Výměry

Štětová stěna trvalá: 1526 m2
Štětová stěna dočasná: 1466 m2
Řezání štětovnic pod vodou: 179 ks
Ocelové konstrukce, převázky, rozpěry: 91 t
Piloty: 1010 bm
Žlb. trám v hlavě pilot: 41 m3
Trysková injektáž: 244 m
Kotvy 4, 6pramencové, dočasné podvodní: 737 m
Převázky typové: 52 ks
Stříkané betony: 100 m2

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, Praha 8

Investor

Reno Energie, a. s.

Cena

Rok

26 mil. Kč bez DPH 2010 – 2012