Podmenu

Luxembourg Plaza - zajištění stavební jámy

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Zajištění stavební jámy obchodně-administrativní budovy Luxembourg Plaza v Praze o rozměrech 70x80 m a hloubky až 15 m bylo v horní části provedeno kotveným záporovým pažením se zapuštěnými převázkami s patami zápor na jednotné úrovni v celém rozsahu jámy, ve spodní části pak stříkaným betonem, kotveným trny (hřebíky). Součástí zakázky byla mj. kompletní demolice původních objektů garáží, výkop stavební jámy, provedení odvodňovacího systému a podkladních betonů.

Výměry

Zápory I 330 mm ve vrtech prům. 600 mm: 1801 m
Kotvy dočasné 3pramencové: 2707 m
Kotvy dočasné – trny (hřebíky) prům. 16 mm, dl. 4–3 m: 1572 m
Ocelové převázky ze štětovnic Larsen IIIn: 31 tun
Stříkaný beton: 3260 m2
Výdřeva: 1509 m2
Železobetonové konstrukce: 5450 m2
Čerpací studny: 4 ks
Zemní práce: 66 990 m3

Zákazník a investor

ORCO Property Group, a. s., Anglická 26, Praha 2

Cena

Rok

66,4 mil. Kč 2003–2004