Lučební závody Draslovka Kolín, a. s., těsnicí podzemní stěna pro zamezení šíření kontaminace z chemického provozu

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Předmětem díla bylo provedení spojité těsnicí podzemní stěny ze směsi SEKOFIX, která bude bránit volnému proudění kontaminované spodní vody z areálu chemických závodů Draslovka Kolín do okolí. Jednalo se o pozůstatek staré ekologické zátěže z první poloviny minulého století, kdy byl chemický provoz za druhé světové války po bombardování zničen a do půdy uniklo mnoho chemikálií.

Po realizaci těsnicí clony bude uzavřená kontaminována voda čerpána 16 vrty a následně filtrována na čističce odpadních vod. Část těsnicí clony byla provedena technologií těžených podzemních stěn a tryskové injektáže po úroveň skalního podloží, resp. se zavázáním do skalního podloží cca 1,0 m. Skalní podloží bylo injektováno vysokotlakou injektáži.

Výměry

Těsnicí podzemní stěna tl. 600 mm, hl. 12 m: 3028 m2
Těsnicí stěna tryskovou injektáží prům. 800 mm: 2496 m2
Horninová injektáž: 4632 m3

Zákazník

Lučební závody Draslovka Kolín, a. s.

Investor

Lučební závody Draslovka Kolín, a. s.

Cena

Rok

28,2 mil. Kč bez DPH 2011 – 2012