Královopolské tunely VMO v Brně, hloubené tunely před portálem Žabovřesky

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V souvislosti s budováním Královopolského tunelu na žabovřeském předpolí portálu bylo třeba s pomocí technologií speciálního zakládání vybudovat nezbytné stavební konstrukce. Nejvýznamnější z nich představují hloubené úseky tunelových trub, pažené pilotovými stěnami, které jsou ve dvou úrovních rozepřeny ocelovými trubkami. Na hloubené úseky navazují na obou koncích portály – provizorní a definitivní – zhotovené technologií železobetonových podzemních stěn. Stavba tunelu, zasazená do hlubokého zářezu mezi stávající zástavbu si dále vyžádala rozsáhlá pilotové založení galerií, zárubních zdí a několika mostních objektů. Dále bylo v rámci pomocných opatření pro ražbu tunelu v úseku s nízkým nadložím provedeno 6 přepážek z pilotových stěn na každé tunelové troubě.

Výměry

Piloty prům. 900 mm – 452 ks, 5453 m
Piloty prům. 1200 mm – 696 ks, 7386 m
Piloty prům. 660 mm – 60 ks, 510 m
Piloty prům. 900 mm – 188 ks, 2828 m
Piloty prům. 1000 mm – 180 ks, 2867 m
Piloty prům. 800 mm, nearmované – 207 ks, 4765 m
Podzemní betonové armované stěny – 3570 m2
Stříkané betony – 5505 m2
Ocelové trubní rozpěry - 543 t
Zemní práce – 54 907 m3
Žlb. převázkové trámy – 569 m3

Zákazník

Sdružení firem: OHL ŽS, a. s.; Metrostav, a. s.; Subterra, a. s.

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno a Státní
fond dopravní infrastruktury

Cena

Rok

189,8 mil. Kč
2007–2010