Podmenu

Kolektory Centrum I. A − trasa Vodičkova − práce z povrchu

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Práce z povrchu sestávaly z těchto činností:

Zajištění stávajících objektů v trase raženého kolektoru proti možným účinkům ražby v poklesové kotlině clonou z tryskové injektáže (TI). Svislá clona byla tvořena na sraz umístěnými sloupy TI s prostorem pro umožnění proudění podzemní vody. V místech se zvýšeným nebezpečím poklesů byly sloupy TI vyztuženy ocelovou trubkou. V oblasti, kde se skalní podloží nachází mělce pod povrchem, byla clona provedena ze silnostěnných mikropilot a doplněna vysokotlakou injektáží.

Zapažení kruhového a obdélníkového ostění obslužných šachet v nesoudržných zeminách stěnami z převrtávaných pilot Ø 900 mm. Piloty byly realizovány se vzájemným přesahem, který zajišťuje stabilitu a vodotěsnost konstrukce.

Zapažení kruhového ostění obslužných šachet mikrozáporovým pažením v soudržných, poloskalních a skalních horninách. Použity byly vrtané ocelové zápory (I+H), rozpěrné ocelové rámy a stříkaný beton s výztužnou ocelovou sítí.

Výměry

Trysková injektáž (M2) Ø 240 mm: 264 m
Trysková injektáž (M2) Ø 120 mm: 6369 m
Převrtávané piloty Ø 900 mm, dl. 15 m: 894 m
Vrty pro ocelové zápory dl. 14 m: 896 m

Zákazník

Sdružení: Subterra, a. s., (Bezová 1658/1, Praha 4),
Metrostav, a. s., (Koželužská 2246, Praha 8)

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

46,8 mil. Kč 2004–2006