Podmenu

Kolektory Centrum I.A a Příkopy v Praze

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Zajištění výrubu kaloty hlavních tras a ražených domovních přípojek dovrchní a úpadní tryskovou injektáží metodou M1 a M2, zajištění podzákladí stávající zástavby prostřednictvím tryskové injektáže metodou M1 a M2 s vloženou výztužnou ocelovou trubkou, zapažení vstupních šachet pomocí podzemních stěn, pilotových stěn, záporových stěn a tryskové injektáže, sanační a výplňové injektáže, vystrojené přípojkové vrty Ø 100 a 200 mm.

Výměry

Cca 1,5 km hlavních tras a ražených domovních přípojek

Zákazník

Kolektor Centrum I.A
- Subterra, a. s., Bezová 1658, Praha 4
Kolektor Příkopy
- Subterra, a. s., Bezová 1658, Praha 4
- Metrostav, a. s., Dělnická 12, Praha 7

Investor

Hlavní město Praha,
Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

200 mil. Kč 1994–1999