Kolektor Ostrava — sanační injektáže Kolektoru „Centrum“ v Ostravě

PDF verze ke stažení

Popis stavby

V rámci rozšíření kanalizačního systému města Ostravy a výstavby kolektoru „Centrum“ zajišťovala společnost
Zakládání staveb, a. s., část ražby kolektoru technologií dovrchní tryskové injektáže (Ø 600 mm). Součástí těchto prací bylo i podchycení objektu Ostravského muzea a budovy Městské policie clonou ze sloupů TI (Ø 1000 mm) pro zamezení jejich event. poklesů při ražbě vlastního kolektoru. Vzhledem k zastižené odlišné geologické skladbě pod Domem umění (jemné písky) a pokročilé fázi výstavby nemohla být pro jeho dozajištění použita metoda tryskové injektáže; zajištěn byl proto podinjektováním jílocementovou směsí a následně chemickou injektáží.

Výměry

Trysková injektáž Ø 600 mm: 2278 m
Trysková injektáž: Ø 1000 mm: 315 m
PVC trubky: 460 m
Jílocementová injektáž: 12,3 m3
Chemická injektáž: 24,6 m3

Zákazník

Subterra, a. s., Bezová 1658/1, Praha 4-Braník

Investor

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava

Cena

Rok

11,2 mil. Kč 7–11/2003