Podmenu

Kolektor Centrum I. A zajištění ražby kolektorových domovních přípojek a provádění přípojkových vrtů

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Po dokončení prací na zajištění kaloty a boků výrubu hlavní větve a vedlejších větví kolektoru Centrum I. A – etapa Vodičkova
v délce cca 1250 m realizovala společnost Zakládání staveb, a. s., další etapu prací – zajištění ražených kolektorových domovních
přípojek. Stejně jako u hlavní větve kolektoru byly tyto přípojky zajišťovány pomocí subhorizontálních sloupů tryskové injektáže (Ø 600 mm), která v nadloží výrubu vytvořila celistvou obálku. Realizovány byly ve dvou výškových profilech v celé délce úseku ražby (max. 15 m), tedy ne po jednotlivých úsecích. Z dokončených přípojek byly následně hloubeny vlastní přípojkové vrty, které propojují kolektor s jednotlivými objekty a ústí buď na povrchu před jednotlivými objekty, nebo přímo v příslušných sklepních prostorách. Přípojkové vrty byly realizovány jako vystrojené dovrchní vrty Ø 100, 200 nebo 300 mm s max. délkou až 19 m.

Výměry

Domovní přípojky:
trysková injektáž Ø 600 mm: 2445 m
vrty pro mikropiloty: 98 m
Přípojkové vrty:
Ø: 100 mm:
Ø: 200 mm:
2231 m
2994 m
Ø: 300 mm:
Ø: 400 mm:
251 m
6 m

Zákazník

Sdružení: Subterra, a. s., (Bezová 1658/1, Praha 4),
Metrostav, a. s., (Koželužská 2246, Praha 8)

Investor

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Cena

Rok

45,42 mil. Kč 2005–2006