Hloubený tunel na silničním obchvatu Jihlavy

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Hloubený tunel délky 304 m na velkokapacitní silnici I/38 D1, Jihlava–Znojmo–Vídeň byl vybudován u nás netradičním způsobem – metodou „cut and cover“. V hluboce a silně zvětralých rulových horninách byly jako stěny tunelu vybudovány podzemní stěny tl. 800 mm, které jsou v úrovni koruny propojeny plochou železobetonovou klenbou. Rýhy pro podzemní stěny byly hloubeny z předvýkopu v úrovni kaloty tunelu. Svahy předvýkopu byly zajištěny hřebíkováním a stříkaným betonem. Hornina jádra tunelu byla těžena těžkou mechanizací a většinou byla ukládána na dokončenou klenbu tunelu. Vlastní rýhy pro podzemní stěny byly těženy náběrovým způsobem, pod pažicím roztokem Argipol P. Pro zahloubení rýh na projektovanou hloubku 10–11 m bylo nutno v mnoha lamelách tvrdou rulovou horninu rozpojit vyhloubením vrtů Ø 140–170 mm. Problémy při těžbě rýh pro podzemní stěny činily nesoudržné zvětraliny, uložené na ložných spárách ukloněných do tunelu, po kterých vyjížděly do vytěžené rýhy. Vznikaly tak kaverny, které musely být sanovány. Při konečné úpravě byly lícové plochy podzemních stěn opracovány frézou.


Výměry

Podzemní stěny: 5500 m2, tj. 4675 m3 betonu,
Výztuž do armokošů: 94 t,
Stříkaný beton SB 25: 437 m3,
Výztuž závitovaná pro napojení klenby: 116 t,
Tyčové horninové kotvy: 658 m,
Trny – hřebíky: 4222 m,
Čerpání vody za rubem podz. stěn: 9240.

Zákazník

ŽS Brno, a. s., Burešova 17, Brno

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4

Cena

Rok

67,4 mil. Kč 7/2002–6/2003