Dům na Václavském náměstí č. p. 839/9, Praha 1

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Při rekonstrukci domu č. p. 839/9 na Václavském náměstí v Praze bylo navrženo odstranit většinu původních konstrukcí, zachována byla jen uliční fasáda, objekt byl v celém půdorysu prohlouben. Technologie speciálního zakládání zde byly využity ve značném rozsahu jednak pro zajištění obvodu vlastní stavební jámy, jednak pro založení budoucí železobetonové konstrukce objektu. Fasáda, severní a východní strana stavební jámy byly zajištěny stěnou ze sloupů tryskové injektáže, vyztužených ocelovými trubkami. Rozepření bylo provedeno ocelovými rozpěrami ve dvou úrovních pomocí mezilehlých ocelových bárek ze čtveřic mikropilot. Východní strana jámy z TI byla kotvená. Sloupy tryskové injektáže byly dále využity pro podepření základové desky v místech umístění budoucích pilířů ocelové konstrukce a v místech umístění dočasné podpěrné konstrukce uliční fasády.

Výměry

Mikropiloty injektované 108/16 mm: 1980 m
Ocelové bárky: 205 t
Trysková injektáž prům. 80 a 120 cm: 1654 m
Mikrozápory 108/16 mm: 694 m
Kotvy: 77 m

Zákazník

Hochtief CZ, a. s., divize Pozemní stavby, Plzeňská 16/3217, Praha 5

Cena

Rok

22.5 mil. Kč bez DPH 2010 – 2011