Podmenu

Dětřichovský potok, poldr č. 4, sanace podloží hráze

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Cílem opravy hráze Dětřichovického potoka, poldru č. 4, bylo utěsnění průsakových cest v podloží tělesa hráze tak, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost a stabilita hráze. Dotěsnění bylo navrženo pomocí těsnicí injekční clony, prováděné z koruny hráze. Tato clona byla zhotovena dvěma technologiemi, výškově rozdělenými do dvou úrovní. Horní část clony utěsňuje prostor v oblasti základové spáry hráze a je tvořena překrývajícimi se sloupy tryskové injektáže. Navazující spodní část clony je provedena klasickou horninovou sestupnou injektáží a zasahuje až do skalního podloží (opuky) na hloubku 5–7 m. Pro kontrolu účinnosti jednotlivých kroků byly prováděny referenční a následné kontrolní vodní tlakové zkoušky.

Výměry

Trysková injektáž: 640 m
Horninová injektáž: 389 m

Zákazník

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Investor

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Cena

Rok

7,2 mil. Kč 2008