Podmenu

Chabařovice – sanace sesuvu na severní straně svahů Rabenov

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Svahy vrchu Rabenov vykazovaly dlouhodobě značné poruchy stability a hrozily sesuvem směrem k plánované rekreační oblasti. Předmětem stavebních prací byla stabilizace sesuvného zemí v linii nejvýznamnějších poruch. Navržen zde byl systém 9 pilotových stěn, v hlavách sepnutých mohutnými žlb. úhlovými stěnami, kotvenými 9pramencovými trvalými kotvami.

Výměry

Piloty prům. 1200 mm, 133 ks: 3578 m
Piloty prům. 600 mm, 32 ks: 432 m
Kotvy trvalé 9pramencové: 3989 m
Žlb. konstrukce (ztužující věnec a opěrná zeď pilotové stěny): 1393 m3
Zemní práce (výkop, stabilizační lavice aj.): 244 003 m3

Zákazník

Palivový kombinát Ústí, s. p., Ústí nad Labem

Investor

Palivový kombinát Ústí, s. p., Ústí nad Labem

Cena

Rok

139,2 mil. Kč 2006-2008