Čerpací stanice na melioračním kanále Biđ–Bosutsko polje na řece Sávě, km 0,000–0,435, Chorvatsko

PDF ke stažení

Popis stavby

Objekt čerpací stanice byl zhotoven pomocí technologie konstrukčních podzemních stěn tloušťky 1000 mm, kotvených pomocí dočasných a trvalých pramencových kotev ve čtyřech úrovních. Napojení čerpací stanice na meliorační kanál přivádějící vodu z řeky Sávy bylo navrženo v místě nátoku i výtoku v podobě dvou křídel, zhotovených rovněž v podzemních stěnách. Stabilitu křídel zajišťují přes železobetonový hlavový trám trvalá lanová táhla ukotvená do samostatně stojících kotevních lamel podzemních stěn ležících za rubem křídel.

Výměry

Podzemní stěny čerpací stanice a nátokových křídel, tl. 1000 mm: 5793 m2
Pramencové kotvy: 155 ks kotev délek 20,5–33,0 m (2472,5 m trvalé a 1857,5 dočasné kotvy): 4330 m
Sloupy TI prům. 80 cm pro dotěsnění rubu části PS: 288 m

Zákazník

EURCO Inc., Hrvoja Vukčića Hrvatinića 87, 32 100 VINKOVCI

Investor

HRVATSKE VODE, Legal entity for water management
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, Croatia

Cena

Rok

13, 99 mil. kn
2014–2017