Březno u Chomutova – zmáhání závalu v místě železničního tunelu

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Zával vzniklý při ražbě železničního tunelu s niveletou až 33 m pod terénem si vyžádal provedení rozsáhlých sanačních opatření. Po provedení výplňových injektáží z povrchu byl v prostředí závalu zhotoven systém sedmi přepážek z převrtávaných pilotových stěn a kruhová šachta z převrtávaných pilot v místě budoucí únikové šachty zhotovená rovněž v území postiženém závalem. Ražba tunelu probíhala postupně skrz tyto dělicí přepážky pod ochranou mikropilotových deštníků.

Výměry

Převrtávané piloty délek 35–39 m, prům. 1180 mm: 7718 m
Mikropiloty 70 mm: 17 660 m
Mikropitoty 108 mm: 3254 m
Trysková injektáž pr. 50 cm: 635 m
Výplňová injektáž: 905 m
Zemní práce: 15 580 m3

Zákazník

Metrostav, div. 5, Koželužská 2246, Praha 8-Libeň

Investor

Severočeské doly Chomutov, a. s., Boženy Němcové 5359

Cena

Rok

87,5 mil. Kč
2004-2006