Asanace skládky Chabařovice

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Skládka chemického odpadu Chabařovice o rozloze 41 ha byla jednou z nejnebezpečnějších skládek průmyslových odpadů v České republice. Na její kompletní asanaci se pracemi speciálního zakládání podílela i společnost Zakládání staveb, a. s. Jednalo se především o realizaci podzemních těsnicích stěn a obvodového drénu a dále o sanaci nestabilních míst skládky a dalších důležitých objektů injektážíů.


Výměry

Podzemní těsnicí stěna tl. 600 mm, hloubky 6–11 m, se samotuhnoucí těsnicí výplní SEKOFIX: 14 640 m2
Obvodový drén tl. 800 mm vyplněný štěrkem hloubky 5–10 m ve vzdálenosti 3,5 m od těsnicí stěny: délka 2140 m
Injektážní vrty pro stabilizaci svahů skládky a bránící zároveň vnitřnímu hoření: 17 600 m
Celkový objem spotřebované injekční jílopopílkové směsi: 26 400 m

Zákazník

Metrostav, a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8-Libeň


Investor

Fond národního majetku ČR (Nabyvatel: Spolchemie, a. s.,
Revoluční 86, Ústí nad Labem

Cena

Rok

137,6 mil. Kč 2000-2002