Rezidence Rozhledna, Antala Staška 30, Praha

PDF verze ke stažení

Popis stavby

Na místě původní výškové budovy v ulici Antala Staška 30 (bývalý Armabeton) byla navržena nová budova s luxusními byty – West Building. Společnost Zakládání staveb, a. s., byla pověřena demolicí původního objektu a zapažením stavební jámy půdorysu cca 24 x 16 m. Použito bylo klasické záporové pažení a stříkané betony. Zápory byly kotveny ve třech úrovních pomocí dočasných 3, 4, 6pramencových kotev. V části stavební jámy, kde nebylo možné použít kotvy, byly instalovány ocelové rozpěry. Během odtěžování stavební jámy byly na jižní straně zastiženy značné přítoky podzemní vody pro jejichž utěsnění byla použita těsnicí clona ze sloupů tryskové injektáže, která přítoky omezila na minimum.

Výměry

Demoliční práce: 20 669 m3
Zápory: 1282 m
Záporové pažení: 1965 m2
Mikrozápory: 153 m
Kotvy dočasné 3, 4, 6pramencové: 2427 m
Trysková injektáž: 539 m
Vrtané piloty 75, 120 cm: 50 m
Stříkané betony: 253 m2
Zemní práce: 16 097 m3

Zákazník a investor

SG West Building, s. r. o., Ke Štvanici 656/3, Praha 8

Cena

Rok

52,8 mil. K 2007