Zajištění stavební jámy a pilotové založení Paláce Těšnov v Praze-Karlíně

Jednou z nejvíce zasažených městských částí během povodně v roce 2002 byla oblast Karlína. Následky průchodu povodňové vlny zde byly vpravdě katastrofální. Čtyři roky po těchto událostech se však do ulic Karlína vrátil život. Snad i díky již dokončené protipovodňové ochraně tohoto území přitáhly pozornost developerských společností dříve méně atraktivní pozemky, jinak výhodně situované v blízkosti centra.

Jedním z právě realizovaných projektů na tomto území je i stavba v proluce mezi ulicemi Pobřežní a Sokolovská. Zde vzniká v současnosti obchodní a administrativní budova, pracovně nazývaná Palác Těšnov, kterou realizuje jako svůj developerský projekt francouzská společnost Vinci Construction. Pozemek je situován do oblasti již realizovaných velkých projektů (hotel Hilton, OAC Tribunál, OAC Diamond Point, IBC ….) a jeho zvláštností je skutečnost, že pod jeho povrchem probíhají dva tubusy metra C, spojující stanice Florenc a Vltavská.

Společnost Zakládání staveb, a. s., která se podílela i na zakládání výše uvedených okolních staveb, v současnosti dokončila stavební práce, související se zakládáním právě Paláce Těšnov. Ty spočívaly v zajištění vlastní stavební jámy rozměrů cca 85 x 65 m, pilotovém založení objektu a zhotovení základové desky. Zajištění stavební jámy bylo provedeno jednak kotveným záporovým pažením, jednak podchycením sousedních objektů tryskovou injektáží.

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4 Obrázek #5 Obrázek #6