Zajištění ražby kolektorových domovních přípojek a provádění přípojkových vrtů

Po úspěšném dokončení prací na zajištění kaloty a boků výrubu hlavní a vedlejších větví kolektoru Centrum I. A - etapa Vodičkova v délce cca 1250 m realizují v současnosti pracovníci společnosti Zakládání staveb, a. s., další etapu prací, tj. práce na zajištění kolektorových domovních přípojek. Stejně jako u hlavní větve, jsou tyto ražené přípojky zajišťovány pomocí tryskové injektáže, která v nadloží výrubu vytvoří vždy celistvou obálku ze sloupů TI (průměru 600 mm). Domovní přípojka je zajištěna ve dvou výškových profilech v celé délce úseku ražby (tedy ne po jednotlivých úsecích). Maximální délka takto zajišťované ražby je 15 m.

Z dokončených kolektorových domovních přípojek jsou následně hloubeny vlastní přípojkové vrty, které propojují kolektor s jednotlivými objekty na povrchu. Vrty ústí buď na povrchu před jednotlivými objekty, nebo přímo v příslušných sklepních prostorách. Přípojkové vrty se realizují jako vystrojené dovrchní vrty prům. 100 mm, 200 mm nebo 300 mm. Maximální délka vrtu zde dosahuje až 19 m.

Obrázek #1 Obrázek #2 Obrázek #3 Obrázek #4 Obrázek #5 Obrázek #6
Foto |
Hloubení přípojkových vrtů a hotové vystrojené vrty