Zahájení založení polyfunkčního objektu "U Hájků II"

V současné době zahájila společnost Zakládání staveb, a. s., práce na zajištění stavební jámy pro polyfunkční dům "U Hájků II" ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci v Praze 1. Jedná se o dvůr budovy bývalé společnosti SURPMO a dvůr budovy U Hájků. Polyfunkční objekt bude mít tři podzemní podlaží. Hloubka založení je 7,5 m pod úrovní ulice Na Poříčí a asi 10,5 m pod úrovní ulice Na Florenci.

Předmětem dodávky Zakládání staveb, a. s., pro vyššího dodavatele Zakládání Group, a. s., je provedení tryskové injektáže, kterou budou zapaženy stěny stavební jámy a podchyceny sousední podsklepené i nepodsklepené objekty na výšku od 1 m až do 10,5 m. Toto pažení bude kotveno až třemi řadami pramencových kotev.

Část pažení stavební jámy tvoří původní podzemní stěna, zhotovená před 25 lety pro pažení výkopu při zakládání podzemních podlaží sousedící budovy "Rudé Právo" v ulici Na Florenci. Tato pažicí konstrukce bude překotvena v opačném směru.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4
Foto 1 |
Celkový pohled na vnitroblok se vznikající novostavbou
Foto 2 |
Zahájení prací speciálního zakládání na zajištění stavební jámy předcházelo zřízení pokusného pole sloupů tryskové injektáže
Foto 3 |
Podchytávání objektů v západní části stavební jámy sloupy tryskové injektáže
Foto 4 |
Část stavební jámy je pažena záporovým pažením, kde zápory tvoří beraněné I-profily