V letošním roce byly na stavby ve větší míře zavedeny dynamické zkoušky pilot

Dynamické zkoušky únosnosti pilot se používají pro ověření únosnosti pilot jako základových prvků.

Jsou vhodné pro beraněné piloty a jiné vháněné prvky, ale v určitém přiblížení se používají i pro piloty velkoprofilové, vrtané. Jejich podstatou je zatížení piloty rázem vyvolaným pádem určeného závaží ze stanovené výšky.

Kmitání pilotového prvku vyvolané pádem závaží a odrazy tohoto vlnění od paty piloty jsou snímány snímači na plášti piloty a registrovány počítačem. Osazené snímače snímají jednak osovou deformaci piloty, jednak rychlost postupu vln.

Z hodnot změřených na stavbě je možno získat následující informace:

  • » odpor okolní horniny proti vniku piloty
  • » energii vnesenou na pilotu
  • » tahové a tlakové napětí v pilotě
  • » integritu piloty

Zavedením naměřených hodnot do programu CAPWAP lze vyhodnotit mezní únosnost prvku, celkovou velikost plášťového tření a únosnost piloty na patě. Snímače hodnot, zařízení PDA a program CAPWAP vlastní společnost Duba Pile Control AG, zařízení pro zatížení piloty je majetkem Zakládání staveb, a. s. Nezávislým hodnotitelem výsledků dynamických zkoušek je Stavební geologie Geotechnika, a. s.

Dynamické zkoušky jsou oproti statickým zatěžovacím zkouškám, které byly u nás dosud obvyklé pro zjišřování únosnosti pilot, rychlejší a současně levnější. Dosud však nejsou zcela vyjasněny korelace mezi oběma metodami, a proto je vhodné na témže staveništi ověřovat výsledky dynamických zkoušek zkouškou statickou. Dynamické zkoušky je možno provádět ve větší míře na systémových prvcích, které se stanou trvalou součástí základů konstrukce.

Dynamické zkoušky pilot byly na stavby zavedeny v letošním roce a realizovány byly na lokalitách D5 Černice, D8 Trmice, D8 Oldřichov.

Text: Ing. Alois Kouba
Foto: Ing. Martin Čejka

Obrázek #1