Stavební jámy v Argentinské ulici v Praze

Společnost Zakládání staveb, a. s. dokončila na sklonku roku 2001 zajištění dvou stavebních jam pro založení dvou budov polyfunkčního komplexu PPF Capital Management v Praze 7-Holešovicích. Stavební jámy jsou zajištěny kotvenými konstrukčními podzemními stěnami, pro jejichž těžbu byly na části půdorysu použity trhací práce v prostředí kompaktních břidlic. Součástí dodávky bylo i zřízení dočasné pažicí konstrukce pro uložení kontaminované zeminy a strojní začistění povrchu PS rotační frézou.

Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3Obrázek #4Obrázek #5Obrázek #6Obrázek #7