Stavební jáma objektu Luxembourg Plaza před dokončením

V současné době společnost Zakládání staveb, a. s., dokončuje pro zadavatele - společnost Orco Property Group - práce spojené s kompletním zajištěním hluboké stavební jámy pro kancelářský a hotelový objekt Luxembourg Plaza v Praze 3 Jičínské ulici naproti Paláci Flora. Zbývá dotěžit poslední desítky kubíků zeminy, dokončit podkladní betony a stříkané betony. Impozantní stavební jáma o hloubce až 14 m kotvená ve dvou úrovních tří-pramencovými kotvami bude předána objednateli koncem září 2004.

Objemy provedených prací:

  • » třípramencové kotvy - 2590 m,
  • » zápory - 1890 m,
  • » hřebíky - 1000 m hřebíků,
  • » stříkané betony - 3870,
  • » pažení - 918 m2,
  • » zemní práce - 67 000 m3,
  • » podkladní betony - 5 450 m2
Obrázek #1Obrázek #2Obrázek #3